BIP - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 w Lublińcu

Witamy na stronie Przedszkola nr 3 w Lublińcu

 

Szanowi Państwo informujemy, iż aktualna strona internetowa znajduje się pod adresem: www.3.przedszkolalubliniec.pl

 

 

Dlaczego my?

Dlaczego my?Jesteśmy jedynym Przedszkolem Integracyjnym w powiecie lublinieckim, o 20 letniej tradycji, powołanym do zapewnienia kompetentnej opieki dzieciom oraz ich rówieśnikom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizujemy program wychowawczo - dydaktyczny i opiekuńczy, program nauczania i wychowania integracyjnego oraz indywidualne programy terapeutyczne.

Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną ze specjalizacją pedagogiczną w zakresie: wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej i logopedii oraz personel pomocniczy zaangażowany w realizację procesu opiekuńczo - wychowawczego.

więcej

 

 

Nasza misja

Nasza misja

 

 

"Być przyjaznym dziecku, realizować koncepcję przedszkola otwartego, związanego z rodziną i społecznością lokalną"

 

 

więcej

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie i rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:
- wychowanie zdrowotno - ruchowe
- wychowanie muzyczne
- wychowanie plastyczne
- kształcenie umiejętności matematycznych
- przygotowanie do nauki czytania i pisania

więcej

 

Aktualności